El bloc d'en Manel

Estimem Mallorca - Qui estima Mallorca no la destrueix!

El Consell de Mallorca, disposat a repartir els riscos de les cendres i escòries de Son Reus per tota Mallorca

Manel | 30 Setembre, 2005 09:14

El Consell de Mallorca té previst aprovar el proper dilluns la revisió del Pla de Residus. Aquesta revisió, amb un cost de 325 milions d’euros, suposarà l’ampliació de Son Reus fins a dos nous forns (ampliació de la capacitat d’incineració gairebé fins a 300.000 tones més). A més, sempre que la resta de Consells ho demanin, Son Reus podrà tractar els residus procedents de Menorca, Eivissa i Formentera.

El Pla de Residus exigirà a les constructores la utilització de les cendres com a ferm de les carreteres per asfaltar, i a més, podran utilitzar-se, tant les cendres com les escòries, per a la fabricació de materials de construcció.

Com es veu, el Consell és aliè als riscos de la dispersió de les cendres i escòries (amb elements tan perillosos com els metalls pesats: plom, níquel, zinc, cobalt, crom, cadmi,...). Aquests elements passen a l'organisme humà a partir de l'aigua, plantes i animals contaminats.

La revisió del Pla de Residus s’espera que contarà amb el suport d’UM i el PP, la incomprensible abstenció del PSIB (es defensa la incineració o la recollida selectiva, però no la indiferència) i el rebuig per part del PSM i EU-Els Verds.

I un regal per a tots i totes: una pujada de la taxa del fems del 15’7 %.


Algunes preguntes sobre els residus


LA INCINERACIÓ NO ÉS L'ALTERNATIVA


Entrevista a na Munar: Tancament de l’abocador de Son Reus


La recollida selectiva a Puigpunyent arriba fins al 70 % dels residus generatsLa diputada del PP, Maria Salom, denuncia que el Govern socialista fa el mateix que ells: no apostar per la xarxa ferroviària de les Balears

Manel | 28 Setembre, 2005 15:42

Hipocresia irradien sovint, els grups polítics. En aquest cas, el Govern de les Illes es queixa que el Govern de l’Estat no invertirà cap euro a la xarxa ferroviària de les Balears. Què inversions fa el Govern Balear en favor del tren? El soterrament de les vies (per canviar-les per una carretera de quatre carrils), la construcció d’una macro estació soterrada i desmesurada (amb destrucció d’un parc, que encara no està pagat, per fer-ne un de nou i pagar-hi dos), el metro cap a l’UIB i Polígon de Son Castelló (un servei cobert actualment per l’EMT amb quatre línies de busos i fàcilment millorable) i una millora de les freqüències Ciutat-Marratxí i poques coses més.

Mostren una carència total de prioritats, quan aquestes haurien d’ésser la millora del servei de la xarxa actual tal com demanen els usuaris i l’ampliació de la xarxa (tren de Llevant?). I els macro projectes són secundaris perquè drena els recursos econòmics que haurien d’anar destinats a l’ampliació de la xarxa i a la millora del servei.

Per altra part, no han mostrat dubtes a l’hora d’endeutar a les Balears per asfaltar. En canvi, la construcció de nous quilòmetres de xarxa ferroviària l’han condicionat a que el Govern de l’Estat posés doblers. Com passant la patata calenta del transport públic a altres.

Tornant a l’època del Pacte de Progrés, per què el Govern de l’Estat, popular en aquella legislatura, no donava doblers a les Illes per millorar les infrastructures de transport? Perquè condicionaven que els doblers es dediquessin a fer autopistes, és a dir, tot el contrari d’allò que defensava el Pacte de Progrés: desdoblament i seguretat, en comptes d’autopistes i velocitat; i promoure el transport públic. Ara es queixen que el Govern socialista també condiciona les inversions com varen fer ells.


Per què vol fotre Ses Fontanelles, el Director General de Costes del Ministeri de Medi Ambient?

Manel | 27 Setembre, 2005 14:27

A primavera, el BOCAIB publicà una resolució de la Demarcació de Costes del Ministeri de Medi Ambient per la qual proposava establir una protecció a tota la zona humida de Ses Fontanelles i al seu entorn.

I ara, el Director General de Costes del Ministeri de Medi Ambient, de visita ahir per Palma, ha dit que és provable que la construcció del centre comercial i d’oci no es vegi afectada per l’expedient de protecció de la zona humida de Ses Fontanelles que tramita el departament de Costes.

L’Ajuntament, obligat a primavera pel inici de l’expedient de Costes, rebutjà finalment la urbanització de Ses Fontanelles per considerar que no era compatible amb el manteniment de la biodiversitat d’aquesta gran zona humida de 325.000 m2 i el futur parc de Ses Fontanelles. I en el cas del centre comercial, el regidor d’urbanisme reconegué que no era possible al no disposar-se d’un pla d’urbanització que el sustentés.

El GOB considera que el centre comercial d’oci i turístic en tràmit i l’aquari en avançat estat de construcció, són incompatibles amb la resolució que el Departament de Costes publicà al BOCAIB: “Si Ses Fontanelles s’acaba declarant domini públic maritimo-terrestre, aquestes instal·lacions no seran possible, o perquè estan dins terrenys públics o perquè estan dins la servitud de protecció. Una altra cosa seria si Costes té intenció de tornar enrera el ‘deslinde’ i mantenir la situació anterior. En aquest cas la cosa seria encara més greu, ja que farien cas omís a l'obligació legal de protegir el domini públic marítmo-terrestre.”

Segons el grup ecologista, les principals conseqüències de la construcció del complex comercial i turístic:

- Impedeix la recuperació de la zona humida
- Afecta a una part de zona humida.
- Les actuacions previstes afectaran indirectament sobre la zona inundada
- Desfiguració paisatgística
- Més pressió sobre la zona humida
- Augment de la massificació a una zona turística i residencial saturada
- Crea més oferta comercial i d’oci on ja n’hi ha de sobres

La iniciativa immobiliària a la zona humida de Ses Fontanelles vulnera diverses normatives legals que impedeixen la dessecació de zones humides, prohibeixen usos edificatoris i exigeixen la seva recuperació. En concret es tracta de La Llei i Reglament d’Aigües, La Llei i el Reglament de Costes i L’Inventari de zones humides de les Balears.

Ciment a la darrera zona humida de Palma: Ses Fontanelles
Un informe del Consell d’Europa deixa en evidencia el bilingüisme del PP

Manel | 26 Setembre, 2005 14:54

Un informe del Consell d’Europa, denunciant l’incompliment de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, deixa en evidencia el bilingüisme del PP: en són exemples, el model lingüístic del sistema educatiu i d’IB3.

Estret de www.TribunaMallorca.org: “El Consell d’Europa, responsable de l’avaluació del compliment de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, critica, en un informe que es va fer públic, la política lingüística impulsada per la Comunitat Autònoma i per l’Estat Espanyol. Els experts són especialment durs amb la situació a l’ensenyament i a l’administració perifèrica de l’estat, sobretot a l’àmbit judicial. Així, consideren que el model educatiu actual no garanteix el nivell exigit pels compromisos contrets per l’Estat, ja que només és parcialment en la llengua pròpia, i insten les autoritats competents a establir un ensenyament essencialment en català a preescolar, primària i secundària. També critiquen la manca de garanties lingüístiques de l’administració perifèrica de l’Estat a l’hora de garantir l’atenció en català als ciutadans, especialment a l’àmbit de la justícia, un dels punts centrals de la Carta.”

Més a http://www.tribunamallorca.org/noticies.php?idf=6569

També podeu consultar l’informe complet a la secció de “documents” a http://www.tribunamallorca.org/


Paperera, aturada de bus, fumador i mala educació

Manel | 24 Setembre, 2005 11:02

M’és difícil d’entendre, si no és per la ignorància o mala educació, trobar-me a l’aturada de bus el següent: una persona llença a terra la burilla perquè faci companyia les altres que també són a terra, quan just darrera seva té una paperera preparada per poder apagar cigarrets. Després em mira igual que un ca que sap que ha fet qualque cosa dolenta. La fa i em mira! I el mateix dia i a una  altre aturada de bus de Ciutat vaig presenciar el mateix fet....


La Plataforma pel Parc de les Vies constata que només la pressió veïnal pot reduir les molèsties de les obres

Manel | 23 Setembre, 2005 11:55

Aquest dissabte 24 a partir de les 11h, la plataforma posarà una taula informativa al Parc de Son Costa, amb l’objectiu d’informar als veïns de Son Costa i Son Oliva de les properes iniciatives que duran a terme per guanyar el Parc de les Vies que tots volem i necessitem, així com per reduir les molèsties de les obres.

Posaran a disposició dels ciutadans, informació i fulls per presentar queixes a l’Ajuntament sobre les molèsties i irregularitats de les obres de soterrament. També repartiran pancartes a favor del Parc de les Vies.

Respecte les molèsties de les obres, la Plataforma ha constatat que arran de les continues denúncies públiques fetes a l’Ajuntament, per no exercir la seva responsabilitat de establir límits i controls de les obres per fer compatibles les obres i la salut dels ciutadans, “hem observat que hi ha una certa disminució de les molèsties a hores tempranes, únicament a determinats trams... Sabem que és producte de la pressió ciutadana. I que tan sols si controlam i denunciam públicament els abusos, l’Ajuntament va a remolc.”


Taula informativa al Parc de Son Costa Dissabte 24 a partir de les 11h

Cantonada c/Henri Dunant i Emilio Serrano. Front al Mercadona

www.parcdelesvies.org


Concert Republic-Festival a Madrid i manifestació “30 años de Monarquía Bastan”

Manel | 23 Setembre, 2005 07:59

Organitzat pel “Movimiento Popular Contra la Monarquía”, el 30 de setembre es celebrarà a Madrid el concert Repúblic-FestivAl. L’entrada és gratuïta però hi ha un bo d’ajuda de dos euros destinats a sufragar les despeses de la convocatòria de la manifestació del 15 d’octubre a Salamanca, amb l’objectiu de protestar pel homenatge institucional al rei amb motiu del trenta aniversari del seu regnat.

A veure si el proper concert el fan a Porto Pi.Manifiesto del Movimiento Popular Contra la Monarquía.

Se cumplen 30 años de la designación por el dictador de su heredero, "La Monarquía de Juan Carlos I", prorrogando de este modo el golpe de estado de 1936 contra la II República.

No aceptamos una monarquía instaurada por un dictador que obtuvo y mantuvo el poder mediante un golpe fascista, una guerra civil, cientos de miles de asesinatos en la posguerra y cuarenta años de brutal represión.

No aceptamos una monarquía creada para garantizar la continuidad de las estructuras de dominación oliguárqu¡ca de la economía que desde el  franquismo, a través de la transición sin ruptura, se impuso al pueblo.

No aceptamos a un rey que juró los Principios Fundamentales del Movimiento.

No aceptamos una monarquía impuesta por una falsa transición que, con la complicidad de las cúpulas de los partidos supuestamente de izquierdas, usurpó el derecho popular a decidir la forma de Estado a instaurar tras la vulneración la legalidad democrática republicana.

No aceptamos una monarquía cuya expresión explícita es la Constitución antidemocrática de 1978. No aceptamos un Rey como Jefe del Estado que además se vincula y se subordina al imperialismo, aprobando las bases yankis en nuestro territorio, pidiendo el sí a la OTAN y apoyando la Constitución Europea, tan profundamente antidemocrática y antipopular.

No aceptamos una monarquía que es el emblema de quinientos años de expolio y exterminio en Latinoamérica por medio de la guerra de invasión y conquistas, como hoy hacen los invasores norteamericanos en Irak o Afganistán; un expolio y un exterminio históricos que hoy se prolongan en las masacres auspiciadas por las multinacionales españolas en estrecha colaboración con las estadounidenses.

Propugnamos la reconstrucción de una izquierda digna de ese nombre y capaz de reanudar el proyecto histórico emancipatorio, frente a la Monarquía heredera y personificadora de privilegios e injusticias retrógrados inaceptables.

Un proyecto, sustentado en la soberanía popular, la democracia directa y la libre determinación de los pueblos; proyecto truncado por una falsa transición, una Constitución fraudulenta y una monarquía impuesta. El heroico legado de lucha contra la opresión y de logros sociales de las generaciones que nos precedieron, solo podrían reclamarlo quienes reivindiquen sus objetivos y actualicen su lucha.

NO A LA MONARQUIA DE FRANCO, SI AL PODER POPULAR Y DEMOCRATICOLa Plataforma Salvem Mallorca presentarà una Iniciativa Legislativa Popular al Parlament Balear

Manel | 22 Setembre, 2005 11:17

Comunicat de premsa de la Plataforma Salvem Mallorca:

LA PLATAFORMA “SALVEM MALLORCA” PRESENTARÀ PROPERAMENT UNA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR AL PARLAMENT BALEAR A FI D’EVITAR NOVES AGRESSIONS TERRITORIALS

---

La legislació de les Illes Balears, preveu que, no només és el govern i els grups parlamentaris qui poden presentar lleis davant el Parlament, sinó que els ciutadans mitjançant la seva signatura poden registrar i defensar proposicions de llei.

A la nostra reduïda història parlamentària, s’han anat presentat mitja dotzena de proposicions de llei per iniciativa popular especialment sobre temes ambientals i territorials. La darrera d’aquestes iniciatives se va registrar ara fa set anys.


NOVA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

La recentment creada Plataforma Salvem Mallorca està preparant ara una iniciativa popular que properament serà presentada davant la Cambra Balear.

Les proposicions de llei poden ésser admeses a tràmit, sempre i quan comptin amb el suport d’un mínim de 10.000 signatures de persones cençades a Balears i majors de 18 anys. Aquestes firmes s’han de recollir en un període màxim de tres mesos.


UNA PROPOSICIÓ DE LLEI DE TEMES AMBIENTALS I TERRITORIALS

La proposició de llei que se presentarà toca diversos temes territorials i ambientals, especialment aspectes sobre construcció d’autopistes i autovies, camps de golf, parcs temàtics, ports esportius, ampliacions d’aeroport, grans instal·lacions sanitàries dins sòl rústic, parcs naturals, creixement urbanístic, etc..


QUI FORMA AQUESTA PLATAFORMA

Aquesta iniciativa està emmarcada dins la campanya anomenada Salvem Mallorca, que es va presentar públicament a final del mes de juliol a Palma.

Aquesta campanya pretén:

Denunciar la situació actual de permanent agressió ambiental i territorial en tots els camps i a tots els racons

Aturar la destrucció que pateix la nostra illa

Ajuntar esforços per fer front a tanta agressió

Mobilitzar una vegada més la societat a favor d’una altra Mallorca

En aquests moments conformen la Plataforma entitats com el GOB, Amics de la Terra i Plataformes Son Real no té preu, Plataforma Autovia NO, Plataforma 2n Cinturó, Salvem La Real, SOS Can Vairet, Plataforma en defensa d’Es Carnatge, Plataforma Desdoblament Si Autovia NO, Plataforma pel Parc de les ViesCampanya Salvem Mallorca

I amb la llei de matrimonis homosexuals, no s’aclareixen

Manel | 21 Setembre, 2005 14:42

Que un partit polític i col·lectius vinculats a aquest es manifestin, contra els drets i llibertats d’un poble en plena democràcia és el mai vist. Com a excusa contra aquesta llei d’equiparació de drets i llibertats (no discriminació sexual, no discriminació per orientació sexual) posen que la llei consideri la unió entre persones del mateix sexe com a “matrimoni”. I per què? Per què la Constitució Espanyola diu que el “matrimoni” és entre un home i una dona, i per tant és inconstitucional. Aquesta excusa no cola. I per què no canvien la Constitució? Encara consideren la Constitució com un llibre que està per sobre de les persones?

Ara, Esperanza Aguirre està en contra de presentar recurs de inconstitucional perquè la societat ho interpretaria com un atac al col·lectiu de gais i lesbianes. Jo en canvi, ho veuria més com un atac a les llibertats i drets d’una societat.

Per altra part, Alberto Ruiz Gallardón unirà en matrimoni al representat del col·lectiu de gais i lesbianes del PP, Javier Goméz: "A pesar de que haya personas que están a favor de presentar recursos que van contra los derechos de lesbianas y gays, nosotros cumplimos la ley como ciudadanos y pedimos a gays y lesbianas que acudan a los Registros, que vengan a ejercer la ley y a casarse, porque cuando entre dos personas hay amor lo mejor es acceder al matrimonio".


Tenir dues mares o dos pares, millor que no tenir cap


El Govern Balear veu la llum del transport públic: incrementen els serveis de tren

Manel | 21 Setembre, 2005 07:20

La vicepresidenta del Govern de les Illes, Rosa Estaràs, ha reconegut que el transport públic és essencial per evitar el canvi climàtic. La Comissió del Canvi Climàtic ha decidit incrementar els serveis de tren que ofereix SFM (Serveis Ferroviaris de Mallorca), aprofitant així la incorporació dels 10 nous trens, amb una inversió de quasi 25 milions d’euros.

Aquestes millores es tradueixin en un increment de les freqüències a partir de l’1 d’octubre:

Ciutat – Marratxí: 17, 18 o 25 minuts
Ciutat – Inca: cada 30 minuts
Ciutat – Sa Pobla: 60 minuts
Ciutat – Manacor: 60 minuts
Sa Pobla – Manacor: 68 minuts (es farà una estació enllaç; abans eren 86 min.)

Una altra millora que es farà i que supos que reduirà els retards és el fet que les màquines que acabin un servei no seran les que comencin el següent.

Següent pas: El tren de Llevant!

Font: www.diaridebalears.com

En Defensa del Tren - Volem el Tren de Llevant

Oficina del Canvi Climàtic, inútil si no canvia la política del Pacte pel RetrocésCentre de Recerca Econòmica: l’auge immobiliari danya l’economia Balear

Manel | 20 Setembre, 2005 09:52

Segons l’estudi del CRE la forta rendibilitat del sector immobiliari està afectant els fonaments de l’economia. Les inversions que devien dedicar-se a la productivitat (modernització de les empreses i implantació de les noves tecnologies) s’està dedicant cap a la compra de sòl, habitatges o a la construcció. Es a dir, especulació en estar pur. De fet, a finals de l’any passat, el Butlletí del Registre Mercantil recollia que més de la meitat de les noves empreses creades a les Balears eren immobiliàries.

És clar que tot això té conseqüències. Per començar, l’estudi destaca que les Illes són cada pic menys productives degut a aquest desviament de les inversions cap a l’especulació. I per tant, diuen, s’han de cercar fórmules per evitar que l’especulació amb el sòl permeti aquestes rendes tan espectaculars. Jo personalment afegiria, que les inversions especulatives del sector immobiliari extreuen inversions d’altres sectors econòmics.

Per altra part, senyalen que la forta rendibilitat de l’especulació a les Illes està provocant a les famílies un endeutament excessiu i per tant una caiguda dels nivells d’estalvis, així com serioses dificultats per accedir a un habitatge per part dels joves i altres col·lectius. El director del CRE creu que s’han d’aplicar polítiques que fomentin el estalvi, perquè l’estalvi genera la inversió que possibilita el creixement de l’economia en conjunt (no tot és construcció!).

Curiosament, des del departament d’Economia del Govern i del Consell de Mallorca estan d’acord amb l’estudi del CRE, i diuen que la solució no només està en mans de les administracions públiques. És precisament però, les polítiques defensades des del Govern Balear i el Consell de Mallorca les que han convertit a les Illes en el que són i l’han dotat d’un model econòmic, un model turístic, sense futur. Les eines la tenen, no hi interessa però a les seves butxaques particulars. No oblidem que en favor de l’especulació, s’han creat o modificat lleis i s’han fet interpretacions dels plans d’urbanització a gust d’interessos obscurs.


El Govern té sobre la taula la proposta d’una ecotaxa pels cotxos de lloguer

Manel | 19 Setembre, 2005 08:23

Un estudi del Centre de Recerca Econòmica de la UIB i Sa Nostra ha proposat la creació d’un ecoimpost o ecotaxa per als vehicles de lloguer. Calculen una recaptació de entre 45 i 135 milions destinada a finalitats medi ambientals. A més, el cost de gestió de l’impost seria baix perquè es pot assimilar a altres imposts com l’IVA, és a dir, no s’hauria de donar un 20% de comissions per venda de l’impost ni pagar quantitats milionàries a famosos en publicitat, tal com succeeix amb sa targeta verda.

Segons l’estudi, l’ecoimpost afectaria el turisme residencial, amb elevat poder econòmic i bon nivell cultural. Deixaran els turistes de llogar cotxos per l’ecotaxa o ecoimpost? A veure quines passes segueix el Govern.


"El mercat manca de moral i ara el que vull fer es qualque cosa per la humanitat". George Soros

Manel | 16 Setembre, 2005 09:14

M’ha fet gràcia trobar-me amb aquesta frase de George Soros encara que tampoc m’ha sorprès. George Soros, nord-americà nascut a Hongria, ha fet fortuna amb operacions especulatives dins el mercat internacional, especialment el monetari. Participà en atacs especulatius contra monedes europees provocant la sortida d’algunes d’elles del SME (Sistema Monetari Europeu) i també participà en la gran crisis monetària d’Àsia fa no massa anys. Però també ha sofert les conseqüències negatives de l’especulació quan el fons d’alt risc Quantum, que ell gestiona, va apostar per la pujada del dòlar i en canvi, s’hi enfonsà front al yen i l’euro. Crec que va ser a França que l’acusaren de informació privilegiada. També diuen que ha perdut molt de doblers a les crisis de Rússia i Amèrica Llatina.

Des de fa uns anys es dedica també a la filantropia arreu del món, entre altres coses, per exemple, llevar a Bush del poder.


El “Segon Cinturó”, un exemple de fracàs del model econòmic, de transport públic i d’infrastructures de les Illes

Manel | 15 Setembre, 2005 10:00

El Consell de Mallorca ha proposat al PSOE una modificació del projecte del 2n Cinturó amb l’objectiu d’aconseguir el suport d’aquest partit i del Govern de Madrid.

El projecte del 2n Cinturó consisteix en unir mitjançant una autopista: El Coll d’en Rabassa, Son Ferriol, Centre Comercial Alcampo i la Universitat (104 milions d’euros). La modificació proposada pel CIM consisteix en mantenir l’autopista des del Coll d’en Rabassa fins el Centre Comercial (fins l’Autopista d’Inca), i els quatre quilòmetres que separen Alcampo de la UIB serien, inicialment, una carretera de dos carrils (80 milions d’euros).

Però com és de preveure, aquests dos carrils tard o d’hora es convertiran en una autopista, tal com volen fer ara amb l’actual carretera Son Ferriol-Alcampo (actualment dos carrils i inexistent fa 8 anys).

El problema de fons segueix i el PSOE no pot caure dins la trampa d’aprovar aquest projecte. L’únic projecte sostenible hauria d’ésser la millora del transport públic i no la promoció del transport privat (més contaminant, més gasto sanitari, més car, més impactant amb el medi ambient,...). El transport públic sofreix la manca d’inversions com a alternativa al transport privat.

I com no, un altre pic, han mostrat la improvisació quant a la planificació de carreteres i accessos a Ciutat. Primer defensaren l’autopista Inca-Manacor i després l’han aturada; abans de les eleccions volien fer un parc des de Plaça Espanya que arribés fins a la Via de Cintura, per a convertir-se després de les eleccions en una carretera de quatre carrils; i ara, amb les modificacions del 2n Cinturó. Inversions en tren i línies de bus si us plau? Per a quan?

Palma es queda sense espais rurals: 2n Cinturó, Hospital i urbanització de Son Espases, nous polígons industrials a la zona de Son Ferriol i el Pla de Sant Jordi, nous projectes de camps de golf al municipi de Palma,...

Durant el discurs de na Munar a la Diada de Mallorca, va xerrar del notable increment de la població a les Illes i de la manca d’infrastructures, col·legis i centres sanitaris que suportin aquest creixement poblacional. On és el límit de creixement a les Illes? La realitat és que les Illes s’han convertit en un pol d’atracció d’ocupació, això si, de baixa qualificació i temporal. I amb un model econòmic insostenible basat en la construcció i el turisme de masses (pressió sobre els recursos naturals limitats de l’Illa), de fet, per poder mantenir l’ocupació actual necessita créixer fins a l’infinit.

Qui hi sigui de fora de les Illes però s’hagi passat per les illes els darrers 10 anys (com a turista o per qüestió de feina), entendrà quina ha estat l’evolució a les illes: empitjorament de la qualitat de vida, notable increment de cotxos, increment de la inseguretat, increment desmesurat de noves urbanitzacions i carreteres a zones rurals i costaneres,... Són molts que ho diuen, després de comparar allò que han vist cada un dels 10 darrers anys.

Aquests darrers 2 anys s’ha fet una cursa per asfaltar les Illes i endeutar-la per molts d’anys, llevant recursos a la Sanitat, Educació i Infrastructures de transport públic. Es a dir, llevant qualitat de vida, prosperitat i futur dels ciutadans que viuen a les Illes. Dupliquem la mitjana de cotxos de l’Estat Espanyol o Alemanya, és això progrés? Un transport públic car i insuficient, és això progrés? Una comunitat que s’endeuta per asfaltar quan té manca de recursos en Educació, Sanitat i transport públic, és això progrés? Unes illes que necessiten consumir territori per mantenir el model econòmic impulsat pels amos de les illes, és això progrés?

Insisteixo, per a quan la línia de transport públic: Arenal - Platja de Palma – Aeroport - Son Ferriol – Son Llàtzer – Alcampo – Polígon de Marratxí - ... - UIB? I el tren de Llevant? En comptes d’incrementar el transport privat com a única alternativa.Mallorca penja d’un fil, l’aventura de Martha Zein

Manel | 14 Setembre, 2005 11:48

Arran de l’article del professor Llorenç Valverde, “En Baleares”, vaig tenir la grata sorpresa de trobar la pàgina on la periodista Martha Zein ens conta la seva aventura: “Mallorca penja d’un fil”. L’aventura d’aquesta alemanya, que viu des de fa un any a l’illa, consistia en recórrer la costa de l’illa estenent un fil de seda al llarg del litoral en 46 dies.

No puc negar, que em va fer molta il·lusió trobar-me aquesta web, de fet, com enamorat que sóc de les activitats a l’aire lliure, no m’ha estat gens difícil trobar-me amb el fil de seda durant aquest estiu. Destacaria sobretot la secció del calendari on ens explica, dia per dia, el recorregut fet i les seves impressions, positives i negatives. I com no, un bon grapat de fotos.

“...de un capullo de seda pueden obtenerse 1.000 metros de hilo. Como tributo a este hecho, en cada kilómetro de mi recorrido, donde sea que me encuentre, colocaré uno de esos pequeños y frágiles refugios protectores, y lo fotografiaremos. Obtendremos así una colección de fotografías mostrando un frágil elemento orgánico enfrentado a una gran cantidad de elementos presentes en la costa (un acantilado, un letrero de 'Privado-Prohibido el Paso', una orquídea, un vertido de basura, una playa o una 'familia' de grúas y excavadoras entregadas a la construcción de un complejo residencial)

Ojalá al final de este lento y simbólico viaje, los mallorquines podamos hablar de nuestra tierra desde otra perspectiva: reconociendo lo que tiene de frágil, de bello, de orgánico, de curativo, de protector, de intangible...

Porque nuestro territorio es algo más que una simple suma de kilómetros a lo largo y a lo ancho...“


 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb